Platinum Number เบอร์สวยคัดพิเศษเฉพาะคุณ

 

 

 

 

 

 

 

เป็นเจ้าของเบอร์ลงท้ายตอง 4 ง่าย เพียงสมัครโปรโมชันตามที่กำหนด

 

Platinum Numberค่าบริการรายเดือนInternet (4G/3G)โทรฟรี ทุกเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต ฟรี
(นาน 12 เดือน)
รวม
เบอร์โฟร์ ลงท้าย
1111-7777*
1,499 บาท 10 GB 10 GB 20 GB 2,000 นาที
เบอร์โฟร์ ลงท้าย
8888-9999*
1,999 บาท 20 GB 20 GB 40 GB ไม่จำกัดตลอด 24 ชม.

 

 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

  • dtac wifi ไม่จำกัด
  • Music Infinite ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่เสียค่าเน็ต
  • Capture App รับฟรีพื้นที่เก็บรูปและวิดีโอ 50 GB
  • PrimeTime ดูหนังสูงสุด 20 เรื่อง ต่อเดือน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ
 
1.ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการดีแทคเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 36 เดือน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน, ย้ายเครือข่าย, เปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน และ ยกเลิกการใช้บริการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดจดทะเบียน Platinum Number เบอร์ที่ลงท้ายด้วย 1111-7777 ต้องชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 6 เดือน พร้อมสมัครแพ็กเกจ Super Non-stop 1,499 บาท หรือ เบอร์ที่ลงท้ายด้วย 8888, 9999 ต้องชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 12 เดือน พร้อมสมัครแพ็กเกจ Super non-stop 1,999 บาท ตามที่กำหนด
3.อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.เลขหมายที่เปิดให้ลงทะเบียนมีจำนวนจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ต้องเปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการยกเลิกสิทธิ์จองเบอร์ และจะตัดสิทธิ์ การจองเบอร์ของลูกค้า
6.เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุดที่ 384 kbps
7.สิทธิพิเศษ dtac internet สำหรับลูกค้า Super Non-stop จะได้รับการยกยอดปริมาณการใช้งาน dtac internet ที่เหลือของเดือนปัจจุบันเฉพาะอินเทอร์เน็ตจากแพ็กหลัก ไม่รวมโบนัส ไปใช้ในเดือนถัดไปได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยจะรวมกับยอด dtac internet ที่ได้รับเพิ่มตามแต่ละแพ็กเกจในเดือนแต่ละเดือน
8.ผู้ใช้บริการที่เปิดจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่นำเลขหมายจากการบริการนี้ไปขายต่อ หรือ โอนให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม หรือ นำไปใช้ในทางการค้า หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นหรือข้อมูลไม่เป็นไปตามความจริง โดยมีการนำเลขหมายจากบริการนี้ไปใช้ในทางการค้า ทางบริษัทฯ สามารถขอเรียกคืนเลขหมายดังกล่าวได้ทันที
9.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเลขหมายดังกล่าวได้ทันที
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 

เครดิต

http://www.dtac.co.th/postpaid/products/platinum-number.html

Visitors: 26,937